Search
Close this search box.

Libanon wordt wel ‘het ziekenhuis van het Midden-Oosten’ genoemd, maar het zwaar geprivatiseerde en ziekenhuisgerichte zorgsysteem stelt privébelangen boven het welzijn van de bevolking. Toen het systeem in 2019 onvermijdelijk instortte, beroofde het de precaire samenleving van gezondheidszorg. 

‘We voeren zelden het gesprek over hoe het dan wel moet’

Het neoliberalisme is dood, maar dat uit diens as een nog extremer rechts herrijst is geen natuurwet. Jacobin sprak met Hans Rodenburg en Louise Elffers over de essaybundel Er is wél een alternatief, waarin talloze alternatieve beleidsideeën aan bod komen die de samenleving wél tot bloei brengen.

Hoe voetbal de werkende klasse vormde

Nu de bal rolt op de Duitse velden, kijkt Jacobin naar die ándere geschiedenis van het voetbal – niet die van steenrijke investeerders en duurbetaalde vedettes, maar die van strijd en verzet tegen onderdrukking. Een ander voetbal is mogelijk.

Vakbondsmacht in het tijdperk van fictief kapitaal

Kapitaal wordt steeds meer gegenereerd door ‘slimme’ financiële constructies en bezit en minder door dat wat werkers produceren. Hoe kan de werkende klasse zich verzetten tegen een economie die bepaald wordt door een ongelijke toegang tot vermogensopbouw?

Economie