Colofon

uitgevers

Hannah van Binsbergen, oktober 2023-
Merlijn Olnon, maart 2021-oktober 2023 (oprichter)

productie

hoofdredacteur: Hannah van Binsbergen
chef online: Tina Hoenderdos
beeldredacteur: Thomas van Gaalen
coördinator vertalingen: Thijs Kleinpaste
proefcorrectoren: Hugo van Dam, Ezra Hakze

redactie

Jan-Willem Anker
Farah Bazzi
Hannah van Binsbergen
Tina Hoenderdos
Jouke Huijzer
Frank Keizer
Thijs Kleinpaste
Grâce Ndjako
Merijn Oudenampsen
Helmer Stoel

acquirerend redacteuren

Pim van den Berg
Harriët Bergman
Janne van den Bosch
Tijs Hardam
Dan Hassler-Forest
David Hollanders
Bram Ieven
Thijs Lijster
Annelot Prins
Dylan van Rijsbergen

contact

hoofdredacteur: hannah[at]jacobin.nl
webredactie: tina[at]jacobin.nl
uitgever: uitgever[at]jacobin.nl
stichting: stichting[at]jacobin.nl

Stichting Dissident

Jacobin Nederland wordt uitgegeven door de voor dat doel opgerichte ANBI-Stichting Dissident:

datum van oprichting: 20 juli 2020
fiscaal nummer: 864193580
IBAN: NL61 TRIO 0320 5452 37 t.n.v. Stichting Dissident
KvK Amsterdam: 87066343
BTW: NL864193580B01
e-mailadres: stichting[at]jacobin.nl

bestuur

  • Hannah van Binsbergen (directeur)
  • Merijn Oudenampsen (lid RvT)
  • Dylan van Rijsbergen (lid RvT)

beloningsbeleid

De bestuurs- en raadsleden van Stichting Dissident werken onbezoldigd.

statutaire doelstelling

Het uitgeven en publiceren van het tijdschrift Jacobin-NL en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Te verrichten werkzaamheden

Het maken en uitgeven van het tijdschrift Jacobin Nederland, dat tot doel heeft de op cultureel, sociaal, economisch en politiek vlak bestaande socialistische krachten te verenigen en zo de verbeeldingsruimte en het handelingsperspectief te creëren voor een constructief alternatief voor de in Nederland al dertig jaar vigerende neoliberale consensus. Stichting Dissident zal dat hoofdzakelijk doen door meerdere online publicaties per week te laten verschijnen op www.jacobin.nl, en meerdere papieren edities per jaar van Jacobin Nederland.

Verwerving van inkomsten

De stichting verwerft haar inkomsten door:

- de verkoop van abonnementen op Jacobin Nederland,
- de werving van publieke en private giften, schenkingen en subsidies, en
- partnerschappen met gelijkgestemde initiatieven en organisaties.

Beheer en besteding van het vermogen

Het vermogen van Stichting Dissident komt in zijn geheel voort uit de activiteiten van en rond Jacobin Nederland, en komt ook in zijn geheel ten goede aan dat tijdschrift. De directeur van de stichting is tevens de uitgever van het tijdschrift en toezichthouders zijn de hoofdredacteur en mede-oprichters van het tijdschrift. Het bestuur van de stichting is onbezoldigd en de inkomsten van de stichting worden (na aftrek van de administratiekosten) volledig besteed aan de door het tijdschrift ontplooide activiteiten, d.w.z. het dragen van de directe organisatiekosten, de beloning van auteurs en redactie, druk en distributie, etc.

Stichting Dissident is een non-profit: alle inkomsten worden besteed aan de activiteiten van het tijdschrift, of worden daar voor zover mogelijk voor gereserveerd. Daarbij is het streven om een buffer van 10%-25% van de jaarbegroting aan te leggen als reserve om vooruitlopende kosten van publicatie en eventuele tegenvallers te kunnen dekken.