Over ons

Onze missie

Een andere wereld is mogelijk. Zelfs in Nederland.
Jacobin is een socialistisch tijdschrift – een platform voor linkse ideeënstrijd over economie, politiek en cultuur en deel van een grotere internationale familie.
Meer lezen over onze missie? Lees hier ons manifest.
Op de hoogte blijven? Geef je hier op voor onze nieuwsbrief!

De geschiedenis van Jacobin – door Hannah

Jacobin is niet nieuw: het blad vierde in 2022 zijn tiende verjaardag. De Amerikaanse oprichter Bhaskar Sunkara maakte de eerste edities van Jacobin op 21-jarige leeftijd vanuit zijn studentenkamer in Washington D.C., omdat hij geloofde dat er behoefte was aan een socialistisch geluid in de journalistiek. Een van de weinige positieve gevolgen van de financiële crisis in 2008 was dat het neoliberale kapitalisme van zijn voetstuk viel als ‘het beste systeem dat we hebben’. Sunkara kreeg gelijk: Jacobin werd een succes. Hij wilde met Jacobin de ideeën uit de intellectuele traditie van het analytisch marxisme voor het grote publiek toegankelijk maken, en het bestaande socialisme in de Verenigde Staten zowel steunen als van kritiek voorzien. Zo maakte de redactie er geen geheim van dat zij Bernie Sanders steunde als kandidaat voor het Amerikaanse Presidentschap in 2016 en 2020.

Maar de populariteit van Jacobin is niet alleen te danken aan de woorden die erin staan. Toen ik als jonge student voor het eerst een papieren editie van Jacobin in handen had, overtuigde de omslag me er meteen van dat dit iets nieuws betekende voor Links. Hier hadden mensen nagedacht over welke beeldtaal past bij 21ste-eeuws links: brutaal, universeel, en helder. Ik nam een gedeeld abonnement met een aantal medestudenten.

Remeike Forbes, de ontwerper van die omslag, maakte ook het beeldmerk voor Jacobin: een gestileerd profiel van Toussaint Louverture, leider van de Haïtiaanse revolutie. In een artikel over de visuele identiteit van Jacobin, licht hij deze keuze als volgt toe: ‘De Haïtiaanse Revolutie vat de historische missie van Links samen: de daadwerkelijke verwezenlijking van de Verlichting. Wanneer de verworpenen der aarde erin slagen dit denken te bevrijden uit de klauwen van de huichelaars die denken dat ze er een monopolie op hebben, kan het een radicaal emancipatieproject worden.’ Jacobin Nederland is onze bescheiden bijdrage aan dit project.

De aanloop naar een Nederlandse Jacobin – door Merlijn

Het verhaal van de Nederlandse Jacobin begint in het voorjaar van 2018. Ik sprak met Merijn Oudenampsen en Dylan van Rijsbergen over een plan voor een nieuw links tijdschrift. Of ik daar als uitgever bij betrokken wilde raken. Werktitel: Dissident, vandaar ook de naam van onze stichting. Al snel werd duidelijk dat er al even iets smeulde, een soort bodembrandje onder een grote groep gelijkgestemde schrijvers, wetenschappers en activisten (velen van wie nu inderdaad bij Jacobin Nederland betrokken zijn). Leuk en belangrijk project, dus doen we! Maar nog voordat de fondsenwerving voor Dissident goed en wel van start was gegaan, moesten we de pauzeknop indrukken. Er waren PhD’s te doen, boeken te schrijven, gezinnen te stichten. Events, dear boy, events.

Maar zoals dat gaat met echt vuur: het brandje bleef branden. Dus na vier jaar – en de nodige coronagolven en rechts-extremistische en financiële machtsgrepen – besloten we de fakkel er alsnog bij te houden en serieus op pad te gaan. Het was voorjaar 2021 en we gingen op zoek naar een hoofdredacteur, een redactie, een redactieraad, een auteursgroep, en… naar een affiliatie met Jacobin. Het waarom van dat laatste werd onlangs goed onder woorden gebracht door onze hoofdredacteur Hannah in haar gesprek met Vice. Maar er was nog iets anders: de ervaring met Dissident leerde ons dat maar weinig fondsen hun vingers willen branden aan openlijk linkse initiatieven. De les: we moeten het met elkaar klaarspelen – redactie, auteurs en lezers – en daarbij helpt het nogal om met één naam en één beeld duidelijk te kunnen maken waar je voor staat, natuurlijk wel binnen de specifiek Nederlandse maatschappelijke, economische en politieke context.

Terwijl wij vanaf het najaar van 2021 al druk in de weer waren met organisatie en planning, werd begin 2022 inderdaad de samenwerking met Jacobin geformaliseerd. We vinden het belangrijk om openheid te geven over de voorwaarden: Stichting Dissident is met Jacobin Nederland sinds 8 februari 2022 een franchise van Jacobin Foundation Ltd. (te Brooklyn, NY). Dat betekent dat Jacobin Nederland in ruil voor een bescheiden (om niet te zeggen: socialistische) ‘franchise fee’ van 5% van de bruto inkomsten het recht heeft het merk te voeren, vrijelijk te vertalen uit de AmerikaanseItaliaanseBraziliaanse en Duitse Jacobins, en uit de wetenschappelijke publicatie Catalyst. Daarnaast is er contact tussen de franchises over welke stukken over en weer goed zouden werken in vertaling. In financieel en redactioneel opzicht is Jacobin Nederland onafhankelijk en uiteindelijk (zij het bescheiden) afdrager, niet ontvanger. (Dus geen geldstroom van een Amerikaanse suikeroom, helaas.) Met het oog op het merkgebruik en de uitwisseling is er op aanzienlijke afstand van de dagelijkse kopijstroom wel enig coördinerend redactioneel overleg met Jacobin US.