Algemene voorwaarden

Een jaarabonnement omvat in 2023 één extra dik nulnummer, en de daarop volgende jaren twee nummers per jaar. Je abonnementstermijn loopt af bij het verschijnen van je tweede nummer. Abonnementen die niet uiterlijk binnen veertien dagen daarna zijn opgezegd, worden automatisch met een volgende termijn verlengd en ook als zodanig geïncasseerd. Als je je abonnement wil beëindigen, dien je ons daarvan op de hoogte te stellen in een e-mail aan onze ledenadministratie.

Adreswijzigingen dien je tijdig door te geven via je accountpagina. Voor nazending wegens niet (of na verzending van betreffende nummers) doorgegeven adreswijziging zijn wij genoodzaakt de daadwerkelijke (na)leverkosten in rekening te brengen.

Cadeauabonnementen zullen door ons beschouwd worden als zijnde voor de duur van één termijn, tenzij nadrukkelijk anders aangegeven door de geabonneerde of de gever.

Voor zover eventuele wijzigingen in deze algemene voorwaarden geen gevolg hebben voor je lopende termijn, behouden wij het recht voor ze eenzijdig door te voeren en je daarover naderhand te informeren met het oog op volgende termijnen.