Search
Close this search box.

Palestijnen verdienen bevrijding omdat ze mens zijn

De senator van de staat New York, Julia Salazar, schrijft in Jacobin dat er maar één manier is om het afschuwelijke geweld in Gaza en Israël te stoppen: een onmiddellijk staakt-het-vuren afkondigen en de Israëlische bezetting beëindigen.
Beeld: Gazastrook 9 oktober. Foto: Wafa via Wikimedia.

Jacobin #1 is uit.
Abonneer je voor €30 en we sturen hem op.

Wat de volgende stap van het Israëlische leger zal zijn, hoeven we ons niet af te vragen. De regering heeft haar bedoelingen duidelijk gemaakt. Zo beloofde de Israëlische minister van Defensie, Yoav Gallant, deze week: ‘We leggen een volledig beleg op Gaza. Geen elektriciteit, geen voedsel, geen water, geen brandstof.’ In een poging om deze wreedheid tegen de burgerbevolking te rechtvaardigen, voegde hij eraan toe: ‘We vechten tegen menselijke dieren en zullen dienovereenkomstig handelen.’ Dr. Raz Segal, universitair hoofddocent Holocaust- en genocidestudies aan de Stockton Universiteit, zegt over de dreigementen en voortdurende militaire aanval van de Israëlische regering: ‘De genocidale aanval van Israël op Gaza is inderdaad heel expliciet, openlijk en onbeschaamd.’ 

In de anderhalve week die verstreek nadat Hamas bij schokkend brutale aanvallen 1.400 Israëlische burgers doodde en ongeveer 199 Israëli’s gijzelde, heeft het Israëlische leger al meer dan 2.800 Palestijnen gedood in Gaza [deze tekst werd op 17 oktober gepubliceerd, red.]. Duizenden andere Palestijnen staan als gevolg van de belegering op de rand van de dood. Ziekenhuizen in Gaza hebben geen brandstof en essentiële voorraden meer om te kunnen functioneren. Verwacht wordt dat meer verschrikkingen zich op elk moment zullen voltrekken nu Israël klaarstaat om een grondinvasie te beginnen. In de zomer van 2014 lanceerde Israël voor het laatst een grondinvasie in Gaza: dit werd een oorlog van meer dan een maand, die toen gold als de dodelijkste in Gaza tot dan toe. Alleen al het bloedvergieten van de afgelopen week heeft het aantal burgerslachtoffers van 2014 ruimschoots overtroffen.

Zolang er geen volledig staakt-het-vuren is, kunnen we alleen maar verwachten dat er nog meer burgers gedood zullen worden. Als Amerikanen die zich bewust zijn van de wreedheden die met de enorme middelen van onze eigen regering tegen de Palestijnen worden begaan, hebben we de verantwoordelijkheid om onmiddellijk een staakt-het-vuren te eisen – inclusief de veilige vrijlating van alle gijzelaars, een einde aan de dodelijke blokkade van Gaza en een einde aan de wrede militaire bezetting van Palestijns grondgebied door Israël. Het bereiken van deze doelen heeft de hoogst mogelijke urgentie. Alles wat ervoor onderdoet, komt neer op de zoveelste mislukking van het buitenlandbeleid van de VS – dat miljoenen mensen van alle etnische groepen in de Levant eeuwig veroordeelt tot een leven in gevaar. 

De systematische onderwerping van Palestijnen is de ultieme bron van de existentiële angst die het dagelijks leven van Israëli’s en Palestijnen bepaalt.

Hoewel een onmiddellijk staakt-het-vuren noodzakelijk is om levens te redden, is het slechts een eerste stap naar een oplossing. Tientallen jaren geschiedenis hebben keer op keer bewezen wat Israëlische en Palestijnse vredesactivisten weten: dat Israëls illegale bezetting van de Westelijke Jordaanoever en Gaza de veiligheid van iedereen in Israël en de Palestijnse gebieden in gevaar brengt. De systematische onderwerping van Palestijnen is de ultieme bron van de existentiële angst die het dagelijks leven van Israëli’s en Palestijnen bepaalt.

Hier in New York hebben pleitbezorgers van Joodse groepen als Jewish Voice for Peace, IfNotNow en Jews for Racial & Economic Justice de roep om een staakt-het-vuren en de veilige terugkeer van gijzelaars kracht bijgezet. Onder hen zijn Israëlische en Palestijnse Amerikanen die nog steeds rouwen om hun geliefden die door Hamas of Israëlische wapens zijn gedood. Samen met leden van de Democratic Socialists of America (DSA) zijn ze de straat opgegaan, hebben ze directe acties geleid en onderhouden ze dagelijks telefonisch contact met het Congres.

Vorige week kwamen meer dan duizend mensen naar het Grand Army Plaza in Brooklyn om een staakt-het-vuren te eisen en ‘te weigeren dat ons verdriet als wapen wordt gebruikt om een genocide in Gaza te rechtvaardigen’. Dit alles gebeurde ondanks de agressieve tegenwerking, laster en bedreigingen aan ons adres van Republikeinen en veel mainstream Democraten die zich ijverig achter het Israëlische leger scharen – inclusief de burgemeester van New York, Eric Adams, die eerder deze week op schokkende wijze tegen MSNBC de grove leugen vertelde dat NYC-DSA zich schuldig heeft gemaakt aan openlijk antisemitische praktijken, waaronder het zwaaien met swastika’s in de straten van New York. NYC-DSA heeft de burgemeester opgeroepen om zijn excuses aan te bieden.

De reden waarom Palestijnen bevrijding verdienen, is niet omdat ze perfecte slachtoffers zijn.


Het is een hardnekkig en misplaatst idee dat burgers eerst hun menselijkheid moeten bewijzen voordat we acties kunnen ondernemen om door de staat gesponsord geweld tegen hen te voorkomen. In de Verenigde Staten en daarbuiten dringen waarnemers er impliciet op aan dat Palestijnen perfecte slachtoffers worden. Dit manifesteert zich in de constante, irrationele eis door Israëls ferventste verdedigers dat alle Palestijnse burgers Hamas met elke ademteug moeten veroordelen. Deze mentaliteit leidt ertoe dat sommigen op links ten onrechte de gruwelijke misdaden van Hamasmilitanten tegen Israëlische burgers bagatelliseren of moedwillig negeren. Het resultaat is dat ze een onmogelijk beeld van de Palestijnen in stand proberen te houden als mensen van wie elke geweldpleging te rechtvaardigen valt.

Maar de reden waarom Palestijnen bevrijding verdienen, is niet omdat ze perfecte slachtoffers zijn – ‘perfecte slachtoffers’ bestaan immers niet. Palestijnen verdienen bevrijding omdat ze mens zijn. Internationalistische solidariteit betekent begrijpen dat onze collectieve bevrijding – als mensen, als werkende mensen wereldwijd – onvolledig is zolang onze buren voor hun eigen bevrijding vechten. Handelen vanuit die solidariteit betekent dat we onze eigen regering moeten oproepen om te stoppen met het voeden van onderdrukking en instabiliteit door middel van militaire hulp en oorlogszuchtige diplomatie. In plaats daarvan zou ze de volledige en gelijke rechten van Palestijnen en Israëli’s moeten erkennen.

Julia Salazar is senator van de staat New York voor het 18e district, dat de wijken Bushwick, Cypress Hills, Greenpoint en Williamsburg in Brooklyn omvat.

Vertaling: Tina Hoenderdos

Abonneer je voor €20 en krijg toegang tot alle artikelen of voor €30 en ontvang dit jaar twee nummers op papier