Privacyverklaring (EU)

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 3 april 2024 en is van toepassing op burgers en wettelijk permanente inwoners van de Europese Economische Ruimte en Zwitserland

In deze privacyverklaring leggen we uit wat we doen met de gegevens die we via https://jacobin.nl over u verkrijgen. We raden u aan deze verklaring aandachtig te lezen. Bij onze verwerking voldoen we aan de vereisten van privacywetgeving. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij streven ernaar onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot enkel de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Als u vragen heeft of precies wilt weten welke gegevens wij van u bewaren, neem dan contact met ons op.

1. Doel, gegevens en bewaartermijn

Wij ontvangen of verzamelen mogelijk persoonsgegevens voor een aantal doeleinden die verband houden met onze bedrijfsvoering, waaronder de volgende: (klik om uit te breiden)

2. Delen met andere partijen

We delen of geven deze gegevens alleen aan verwerkers voor de volgende doeleinden:

Verwerkers

Naam: After Press Groep B.V.
Land: Nederland
Doel: verzending
Naam: Mollie
Land: Nederland
Doel: betalingsverkeer

3. Cookies

Onze site maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie over cookies verwijzen wij u naar ons Cookiebeleid

4. Delen met andere partijen

Wij delen persoonsgegevens indien wij bij wet of door een gerechtelijk bevel, in antwoord op een wetshandhavingsinstantie, voor zover toegestaan onder andere wettelijke bepalingen, verplicht zijn om informatie te verstrekken, of voor een onderzoek naar een kwestie in verband met de openbare veiligheid.

Als onze site of organisatie wordt overgenomen, verkocht, of betrokken is bij een fusie of overname, kunnen uw gegevens worden doorgegeven aan onze adviseurs en mogelijke kopers en worden doorgegeven aan de nieuwe eigenaren.

Google mag de gegevens niet gebruiken voor andere Google-diensten.

5. Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

6. Websites van derden

Deze Privacyverklaring heeft geen betrekking op sites van derden waar naar wordt verwezen via links op deze sites. We garanderen niet dat deze sites uw persoonsgegevens op een betrouwbare en veilige manier behandelen. We raden u aan om de privacyverklaringen van deze sites te lezen voor u gebruik maakt van deze sites.

7. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Bovendien zullen wij u waar mogelijk ook actief op de hoogte brengen.

8. Inzage en wijzigen van uw gegevens

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonlijke gegevens we over u hebben, neem dan contact met ons op. U kunt contact met ons opnemen via de onderstaande gegevens. U heeft de volgende rechten:

 • U heeft het recht om te weten waarom uw persoonsgegevens nodig zijn, wat ermee gebeurt en hoe lang deze worden bewaard.
 • Recht op inzage: u kunt een verzoek indienen om inzage in de gegevens die we van u verwerken.
 • Recht op rectificatie en aanvulling: u hebt het recht om uw persoonlijke gegevens aan te vullen, te corrigeren, te verwijderen of te blokkeren wanneer u maar wilt.
 • Als u ons toestemming geeft om uw gegevens te verwerken, heeft u het recht om die toestemming in te trekken en uw persoonlijke gegevens te laten verwijderen.
 • Recht op dataportabiliteit: u hebt het recht om al uw persoonlijke gegevens op te vragen bij de Verwerkingsverantwoordelijke en deze in zijn geheel over te dragen aan een andere Verwerkingsverantwoordelijke.
 • Recht op bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. Wij komen hieraan tegemoet, tenzij er gegronde redenen voor verwerking zijn.

Zorg ervoor dat u altijd duidelijk vermeldt wie u bent, zodat we er zeker van kunnen zijn dat we geen gegevens van de verkeerde persoon wijzigen of verwijderen.

9. Een klacht indienen

Indien u niet tevreden bent met de manier waarop wij omgaan met (een klacht over) de verwerking van uw persoonsgegevens, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

10. Contactinformatie

Stichting Dissident
Rheastraat 73, 1076 DS, Amsterdam
Nederland
Website: https://jacobin.nl
E-mail: info@jacobin.nl
Telefoonnummer: +31626024872

Bijlage

Wat we verzamelen en opslaan

Wanneer u onze site bezoekt, verzamelen we de volgende gegevens:
 • Welke pagina's u bezoekt: we gebruiken deze gegevens geanonimiseerd om de werking van de website te verbeteren en relatieve doelgroepen te onderscheiden.
 • Locatie, IP-adres en browsertype: we gebruiken deze gegevens geanonimiseerd om de werking van de website te verbeteren en relatieve doelgroepen te onderscheiden.
 • Verzendadres: we vragen u dit om u uw bestellingen te kunnen toesturen  en u te kunnen factureren.
We gebruiken cookies om te onthouden wat u in uw winkelwagentje hebt terwijl u verder kijkt op de site. Als u iets bij ons aanschaft, vragen we u om informatie, waaronder uw naam, factuuradres, leveradres, e-mailadres, betaalgegevens en optionele accountinformatie als gebruikersnaam en wachtwoord. We gebruiken deze informatie voor de volgende doeleinden:
 • om u informatie te sturen over uw account en bestelling,
 • om te kunnen antwoorden op uw klantverzoeken, waaronder terugbetalingen en klachten,
 • om betalingen te verwerken en fraude te voorkomen,
 • om uw account in te richten en uw toegang te valideren,
 • om te voldoen aan alle wettelijke verplichtingen die we hebben, zoals het in rekening brengen en betalen van belastingen,
 • om ons aanbod te verbeteren, en
 • om u (tot u zich daarvoor afmeldt) nieuwsberichten te sturen over onze diensten.
Als u een account aanmaakt slaan we uw naam, adres en e-mail op in uw account en uw winkelwagentje. Over het algemeen bewaren we informatie over u zolang we de informatie nodig hebben voor de doeleinden waarvoor we deze verzamelen en gebruiken, en voor zover we niet wettelijk verplicht zijn om deze te blijven bewaren. We bewaren bestelgegevens bijvoorbeeld voor belasting- en boekhoudkundige doeleinden gedurende 5 jaar. Dit omvat uw naam, e-mailadres en factuur- en verzendadres.

Wie van ons team heeft toegang

Een zeer beperkt aantal van onze medewerkers heeft toegang tot de gegevens die u ons bezorgt. Zo hebben de uitgever, klantenservice en webredacteur bijvoorbeeld toegang tot:
 • bestelinformatie, zoals de aangeschafte producten, de datum van aanschaf en het bezorgadres, en
 • klantinformatie, zoals uw naam, e-mailadres, verzend- en betaalinformatie.
Onze teamleden hebben toegang tot deze informatie om bestellingen te voltooien, te behandelen, terugbetalingen te doen en om u te ondersteunen.

Wat we delen met anderen

Betalingsinformatie

Via Mollie accepteren wij betalingen vanuit alle in Nederland en Vlaanderen gangbare betalingsdiensten. Bij het verwerken van betalingen worden gegevens overgedragen aan de dienst of bank in kwestie. Hiertoe behoort informatie die noodzakelijk is om de betaling te verwerken of ondersteunen, zoals het totaalbedrag van de aankoop en factuurgegevens.

Adresinformatie

Onze distributeur AfterPress Group B.V. krijgt ten behoeve van de verzending van ieder nummer van ons tijdschrift de beschikking over uw naam en adresgegevens. Deze worden aldaar na gebruik direct verwijderd.